Nye indlæg

RIAMUF indbyder til generalforsamling d. 20. marts klokken 19.

08-03-2012
RIAMUF åbner dørene til generalforsamling d. 20. marts klokken 19.

Programmet vil være som følger:

Ribe Amatørmusiker Forning RIAMUF
GENERALFORSAMLING
20. marts 2012, Rosenallé 3, Ribe, kl. 19.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor m.v.
6. Indkomne forslag:
Vedtægtsændringer, følgende tilføjes:
§4.2 Alle som har betalt kontingent har stemmeret.
§5.7 Foreningens formand og foreningens kasserer tegner foreningen
udadtil.
§5.8. Vedtægtsændringer kan kun ske ved 2/3 flertal blandt de fremmødte
til foreningens generalforsamling.
§8.2. Ved opløsning tilfalder foreningens midler Folke-oplysningsudvalget
i Esbjerg Kommune.
7. Evt.

 


Kommentarer

Der er ingen kommentarer til dette indlæg

Skriv en kommentar

For at forhindre spam bedes du indtaste tegnene i feltet herunder:

 
RIAMUF - Ribe Amatør Musiker Forening | Rosenallé 3, 6760 Ribe - Denmark | Tlf.: 28 68 05 00 | riamuf@live.dk